BigÅsBand

Big Ås Band er et samarbeid mellom Nordby Skolekorps, Ås Jente- og Guttekorps samt kulturskolen i Ås. BÅBs historie går tilbake til

Ås og Vestby musikkorps

Ås og Vestby Musikkorps ble stiftet 5. mars 2011 som en videreføring av de to tidligere musikkorpsene Vestby Janitsjarorkester og Ås Musikkorps.